Ως προσφερόμενο κίνητρο στους ιδιώτες παρουσιάζεται η παροχή εκπτώσεως 10% στις προσφορές, η οποία περιλαμβάνει το πλήρες κόστος (υλικά, κατασκευή, εργασίες τοποθέτησης κτλ).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Ιδιωτών.
Ειδικότερα τα βήματα που αφορούν στο εμπορικό δίκτυο Europa είναι τα εξής:

 

  1. Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης επισκέπτεται την τράπεζα.
  2. Παίρνει ένα χαρτί που δείχνει ότι έχει συμμετέχει στην προωθητική ενέργεια για να τύχει της έκπτωσης.
  3. Για να τύχει της έκπτωσης ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης πρέπει να δείξει το χαρτί της τράπεζας.
  4. Παίρνει ολοκληρωμένη προσφορά με έκπτωση 10% (περιλαμβάνει υλικά, εργασία, κτλ).
  5. Καταθέτει στην τράπεζα το φάκελο.
  6. Εγκρίνεται το δάνειο, εκταμιεύεται η προκαταβολή.
  7. Ξεκινούν οι εργασίες.
  8. Με την ολοκλήρωση, προσκομίζονται τα σχετικά παραστατικά και γίνεται η τελική εκταμίευση.

patelisaluminium.gr © 2014, All rights reserved.

Powered by: flashwebsites.gr